Potrebujete poradiť?
Volejte +421 53 429 84 19 alebo nám napíšte

Časté otázky na vírivky

Kam je možné vírivku umiestniť?

Najvhodnejšie je vonkajší priestor napr. záhrada, terasa, zimná záhrada, balkón. Samozrejme je možné umiestnenie do interiéru, ale je nutné počítať s vlhkosťou a inštalovať podľa veľkosti miestnosti zodpovedajúce odvetranie, prípadne odvlhčovač. ** Jacuzzi ** sa ohrieva až na teplotu 40 ° C a po odstránení termokrytu dochádza k veľkému odparovaniu vody. Najviac využívané umiestnenie je vonkajšia terasa so zastrešením, prípadne zimná záhrada s posuvným zastrešením. Každý z nás má iné predstavy a je tiež veľa ľudí, ktorí uprednostňujú kúpeľ v otvorenom priestore záhrady s možnosťou pozorovania hviezd na nočnej oblohe.

Aké sú požiadavky na stavebnú pripravenosť?

** Vírivky ** je odporúčané inštalovať na spevnené podložie, buď na betónovú dosku alebo umiestniť na dlažbu so spevneným podložím. Tu je potrebné dodržať pri vonkajšom umiestnení nemrznúcu hĺbku tak, aby nedochádzalo v zime k pohybu podlahy (dlažby) a následnému poškodeniu spodnej dosky a celkovej nestabilite vírivky. Ďalej je nutné pri umiestnení vírivky počítať s celkovou hmotnosťou (zaťažením na m2) podľa typu vane, a to najmä pri umiestnení do nadzemných podlaží a balkónov. Tu odporúčame vopred prerokovať umiestnenie najlepšie so statikom. Ďalej inštalovať po dohode s dodávateľom zodpovedajúcu elektroinštaláciu so samostatným istením podľa typu vírivky a priviesť do priestoru vírivky zodpovedajúci kábel s min. 2m rezervou, vrátane samostatného žltozeleného zemniaceho drôtu. Jednotlivé typy pripojenia nájdete v technických dátach víriviek na webových stránkach.

Je potreba prívod vody k vírivke a odpad?

Prívod vody(napúšťanie) k vírivkám sa rieši individuálne podľa umiestenia. Pokiaľ je to technicky možné je dobré po dohode s dodávateľom vopred umiestniť na vhodné miesto napúšťací ventil s flexibilnou hadicou. Je treba počítať s tým, že vírivku nielen napustíte, ale občas po použití doplníte vodou, ktorá pri používaní vytečie z vírivky a časť sa pri odkrytí termokrytu odparí. Veľa užívateľov toto rieši len zahradnou hadicou, ktorú využíva bežne pri polievaní na záhrade. Odpad: Pri umiestnení v interiéri má väčšina užívateľov pripravené v podlahe odpadové potrubie (PVC 40–50mm) a pri montáži sa vypúšťací ventil na potrubie napojí. Odporúčame v tomto prípade kontaktovať dodávateľa a prejednať s ním vopred umiestnenie tohto odpadu do podlahy. Vírivky majú štandardne umiestnené v spodnej doske vypúšťacie ventily, ktoré sú na niektorom rohu spodnej dosky podľa typu vírivky. Pri objednaní vírivky na zákazku je možné s dodávateľom dohodnúť umiestnenie vypúšťacieho ventilu podľa Vašich požiadaviek. Je možné využívať k vypúšťaniu vírivky tiež bežné ponorné čerpadlo

Ako často sa mení voda vo vírivke?

Pri privátnom používaní sa mení voda vo vírivke približne 3× do roka. Všetko však záleží na mnohých faktoroch, a to frekvencii používania, prístupu užívateľov a údržbe Vašej vírivky. Ďalším dôležitým vplyvom na životnosť vody je samozrejme vybavenie vírivky filtráciou, ozonátorom a ďalšími technickými prvkami. Čo tiež pri nákupe vírivky zákazníkom odporúčame je vopred zistiť kvalitu vody, ktorou budete napúšťať vírivku. Dôvodom je často vyskytujúca sa vysoká tvrdosť vody, prítomnosť železa a ďalšie zvýšené hodnoty prvkov vo vode ovplyvňujúce konečnú kvalitu a životnosť vody. Pri využívaní pre komerčné účely je nutné zariadenie prevádzkovať za prísnejších hygienických podmienok a vybaviť vírivku pieskovou filtráciou. Je potrebné dodržať aj ďalšie podmienky, o ktorých získate bližšie informácie vo vyhláške pre použitie vírivky vo verejných prevádzkach.

Ako sú vysoké náklady na prevádzku vírivky pri vonkajšom umiestnení?

Záleží na veľkosti ** vírivky **, teda objeme vody, frekvencii používania, umiestnení vírivky, údržby atď. Priemerné mesačné náklady vrátane zimných mesiacov sú v rozsahu 18 – 25Eur pri vírivkách do 700 litrov vody a 36 – 55Eur pri väčších vírivkách s objemom 1300l a viac. To platí pre privátne využitie 3× až 4× týždenne. Tiež záleží na konkrétnej sadzbe za kWh a prípadné využívanie nočnej sadzby elektrickej energie.

Ako je náročná údržba vody a aká chémia sa používa?

Pri bežnom domácom používaní Vám zaberie starostlivosť o vírivku zhruba 1 / 2hodiny za týždeň. Najprv je potrebné sa naučiť niekoľko zásad ako je meranie pH a dávkovanie chémie, ktorú si zvolíte. Tak ako pri bazéne sa môže používať viac typov chémie, tak to platí aj pri vírivkách. Základným rozdielom je voda vo vírivke, ktorá má väčšinou vyššiu teplotu okolo 35–38 ° C a je viac okysličovaná funkciou trysiek ako pokojná bazénová voda. Môžete jednak využívať klasickú chlórovú chémiu, ktorá je však trochu nepríjemná pri vyšších teplotách vírivky. Práve odparujúci sa chlór pomerne nepríjemne dráždi oči. Preto sa u víriviek používa bezchlórová tzv. kyslíková chémia, ktorá nie je prakticky cítiť, ale je potrebné sa s ňou naučiť dobre pracovať. Zo začiatku je lepšie častejšie kontrolovať hodnoty vody, než si osvojíte správne dávkovanie, aby ste vodu udržali v dobrej kvalite. V poslednej dobe sa veľmi dobre osvedčila dezinfekcia vody brómom, čo je veľmi účinný a nenáročný spôsob údržby čistej vody vo vírivke. Dávkovanie je veľmi jednoduché, pomocou 20g tabliet, ktoré sa vložia do priestoru filtra alebo malého plováku. Prípadne môžete do vírivky objednať inštaláciu zariadenia in.Clear (GECKO) fungujúcu na báze bromidu sodného, ​​ktorá automaticky vo Vašej vírivke udržuje správnu hladinu brómu.

Aké sú približné ročné náklady na chémiu?

Záleží opäť na veľkosti vírivky, používanie, dodržiavaní čistoty pred vstupom do jacuzzi atď. Pri používaní kyslíkovej chémie a celoročnej prevádzke budú náklady v rozsahu 45 – 95Eur / rok, podľa veľkosti vírivky. Pri používaní brómových tabliet sú náklady v rozsahu od 26–45Eur / rok.

Je nutné na zimu vírivku vypustiť?

** Vírivky KingSpas ** sú štandardne dodávané s termoizoláciou na celoročnú prevádzku a je možné ich využívať nepretržite. Kto nechce v zime jacuzzi prevádzkovať, vypustí vodu z celého priestoru vane vypúšťacím ventilom. Zvyšnú vodu v potrubnom systéme vypustí povolením matice na vstupe do hydromasážneho čerpadla a cirkulačného čerpadla (spodná maticové spoje), tak aby voda nezostala v čerpadlách a ohrevu. Pre správne zazimovanie odporúčame objednať túto službu u dodávateľa. V prípade, že dôjde k poškodeniu zariadenia neodborným zazimovaním, záruku na poškodené diely už nie je možné uplatniť.